Selasa, 22 Oktober 2013

1. Bahasa Indonesia Terpadu : Pendidikan Agama Islam

KALIMAT LANGSUNG TAK LANGSUNG
Ubahlah kalimat langsung di bawah ini menjadi kalimat tidak langsung
         a. Ayah membaca Alquran
         b. Kakak mengajak adik shalat di masjid
         c. Ibu menghidangkan ta'jil untuk berbuka puasa
        d. Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong
         e. Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad.

PERIBAHASA
a. Hasan dan Amir berkelahi, teman-temannya meminta mereka untuk Istighfar. Namun, mereka tetap berkelahi. Akhirnya, Hasan dan Amir terluka. selain itu, mereka juga dipanggil oleh Kepala Sekolah.

Narasi di atas sesuai dengan peribahasa ...
A. Besar pasak daripada tiang
B. Menang jadi arang kalah jadi abu
C. Air beriak tanda tak dalam
D. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga


PUISI
Pilihkan puisi bertema religius islami sebagai contoh puisi atau sebagai sarana analisis puisi


CERPEN
Pilihkan cerpen bertema religius islami sebagai contoh cerpen atau sebagai sarana analisis unsur intrinsik ekstrinsik cerpen

MUSIKALISASI PUISI
Gunakan puisi-puisi karya Taufik Ismail, Emha Ainun Najib, atau KH Mustofa Bisri

WAWANCARA
Pilihkan objek wawancara yang bersifat religius: penjaga masjid, pembaca doa di makam, penulis novel Islami, penghafal Alquran, penjagal hewan Islami, pengajar madrasah, anggota MUI atau organisasi Islam yang lain, dll.

MENGOMENTARI ARTIKEL
Pilihkan artikel tentang Agama Islam.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

terima kasih sudah memberi masukan